Pages Navigation Menu

kufry robione na zamówienie

Proces spawania łukowego drutem proszkowym w osłonie gazu aktywnego i obojętnego

Proces spawania łukowego drutem proszkowym w osłonie gazu aktywnego i obojętnego

Proces spawania łukowego drutem proszkowym w osłonie gazu aktywnego przebiega tak jak w metodzie MAG, z tą różnicą, że w procesie tym spoiwem jest drut proszkowy.

Proces spawania łukowego drutem proszkowym w osłonie gazu obojętnego przebiega podobnie jak w procesie spawania łukowego metodą MIG, z tym że spoiwem jest drut proszkowy.

Do spawania w osłonie dwutlenku  węgla i mieszanek gazowych druty proszkowe składają się z rurkowego  płaszcza metalowego wypełnionego materiałami mineralnymi i organicznymi . Płaszcz rurkowy metalowy wykonywany jest metodą zwijania głębokotłocznej taśmy stalowej niskowęglowej. Płaszcze metalowe wykonuje się też  ze stali austenitycznej. W poprzecznym przekroju druty proszkowe posiadają różne kształty. Dobierając  materiał wypełniający drut proszkowy wpływać można: na skład chemiczny stopiwa, zwiększyć ochronę strefy przechodzenia stopiwa i jeziorka ciekłego metalu przed wpływem powietrza atmosferycznego, poprawić właściwości spawalnicze drutu, zmniejszyć rozprysk  ciekłego metalu, uczynić proces spawania niewrażliwym na chwilowy brak osłony gazowej. Skład chemiczny taśmy użytej na wykonanie materiałów rdzenia drutu proszkowego i płaszcza metalowego ma wpływ na skład chemiczny stopiwa uzyskanego z drutu proszkowego. Można wprowadzać do stopiwa do 4O% składników stopowych wykorzystując mieszankę rdzeniową.

Druty proszkowe podobnie jak elektrody otulone, dzielimy w zależności od składu rdzenia, na druty typu zasadowego, rutylowego i innego.

Druty proszkowe przeznaczone do spawania stali drobnoziarnistych, niestopowych, stali wysokostopowych i żarowytrzymałych dobiera się na podstawie norm. Norma PN-EN 758 przedstawia  druty proszkowe do spawania łukowego w osłonie gazowej stali drobnoziarnistych i niestopowych. Do spawania w osłonie gazowej stali drobnoziarnistych i niestopowych druty proszkowe są oznaczone następującymi symbolami: Mo, MnMo, 1Ni, 1,5Ni, 2Ni, 3Ni, Mn1Ni, 1MiMo, skład chemiczny do uzgodnienia – Z. Procentowy skład chemiczny stopiwa jest przypisany każdemu symbolowi.

Przykład normy:

PN-EN 758   T   46   3   1Ni   B   M   4   H5

PN-EN 758   – numer normy

T – symbol drutu proszkowego stosowanego do metody spawania. Drut proszkowy stosowany do spawania łukowego

46 – symbol liczbowy określający własności wytrzymałościowe stopiwa: wytrzymałość na rozciąganie (530-680 N/mm2), granicę plastyczności (460 N/mm2), minimalne wydłużenie (20% – w stanie po spawaniu)

3 – symbol liczbowy charakteryzujący, minimalną pracę łamania spoiwa (temperaturę -300 C, przy której uzyskuje się minimalną pracę łamania stopiwa i wynosi 47 J)

1 Ni – skład chemiczny stopiwa w procentach

B – typ rdzenia elektrody (zasadowy)

4 – symbol liczbowy pozycji spawania (podobną jak w przypadku spoiny czołowej i pachwinowej)

H5 – symbol zawartości wodoru w stopiwie (maksymalna zawartość wodoru ml/100 g stopiwa

Przykłady oznaczeń drutów proszkowych do spawania metodą MAG/MIG

 

źródło: „Spawanie – wiadomości podstawowe” Jerzy Mizerski

Incoming search terms:

 • spawanie drutem proszkowym
 • spawanie proszkowe
 • spawanie w osłonie gazu aktywnego drutem proszkowym
 • jak spawać drutem proszkowym
 • spawanie drutem proszkowym zasadowym
 • Spawanie drutem proszkowym z dodatkiem metalu w osłonie gazu aktywnego
 • spawanie w osłonie co2
 • spawanie drutem w osłonie gazu
 • spawanie metodą proszkową 136
 • spawanie proszkowe jaki gaz
Podziel się na:
 • Digg
 • del.icio.us
 • Facebook
 • Google Bookmarks
 • Blip
 • Google Buzz
 • Kciuk.pl
 • Pinger
 • Sfora
 • Technorati
 • Twitter
 • Wykop
 • Śledzik

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *


+ sześć = 13

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Reklama
advertisement