Tag: elektrody otulone

Procesy spawania
News, Spawanie

Procesy spawania

Spis treści: I. Proces spawania II. Rodzaj wyrobu – blacha lub rura III. Rodzaj spoiny – czołowa, pachwinowa IV. Grupa spoiwa – dotąd grupa materiału podstawowego V. Rodzaj spoiwa VI. Wymiary złącza próbnego   Wstęp ISO – International Organization for Standarization z siedzibą w Genewie CEN – European Committee for Standarization z siedzibą w brukseli…

Spawanie – wiadomości ogólne
News, Spawanie

Spawanie – wiadomości ogólne

W procesie spawania brzegi łączonych elementów oraz dodawane spoiwo ulegają stopieniu pod wpływem doprowadzonego ciepła. Dodawane w procesie spawania stopiwo po stopieniu nosi nazwę stopiwa. Stopiwo i stopiony na brzegach łączonych elementów metal po ostygnięciu tworzą spoinę. Łączone materiały wraz ze spoiną tworzą złącze spawane. Złącza spawane mogą powstawać z dodanym spoiwem lub bez. Spawanie…

RECENT COMMENTS
FlICKR GALLERY
O nas

W budowie