Spawanie – wiadomości ogólne
News, Spawanie

Spawanie – wiadomości ogólne

W procesie spawania brzegi łączonych elementów oraz dodawane spoiwo ulegają stopieniu pod wpływem doprowadzonego ciepła.

Dodawane w procesie spawania stopiwo po stopieniu nosi nazwę stopiwa. Stopiwo i stopiony na brzegach łączonych elementów metal po ostygnięciu tworzą spoinę. Łączone materiały wraz ze spoiną tworzą złącze spawane. Złącza spawane mogą powstawać z dodanym spoiwem lub bez.

Spawanie polega na łączeniu elementów wskutek nadtopienia ich brzegów i zastosowaniu stopiwa. Przy spawaniu elektrycznym źródłem ciepła jest energia elektryczna (łuk elektryczny powstający między elektrodą a materiałem).

Spawanie łukowe wykorzystuje łuk elektryczny jako źródło ciepła, a spawanie gazowe płomień powstający ze spalania gazu palnego (np. acetylenu) w atmosferze tlenu.

Nazwa metody spawania Oznaczenie liczbowe
Spawanie łukowe elektrodą otuloną

Spawanie łukowe samoosłonowe

Spawanie łukiem krytym drutem elektrodowym

Spawanie metodą MIG

Spawanie metodą MAG

Spawanie łukowe elektrodą topliwą w osłonie gazu aktywnego drutem

proszkowym o rdzeniu metalicznym – poprzednie oznaczenie 136(M)

Spawanie łukowe drutem proszkowym w osłonie gazu obojętnego

Spawanie łukowe elektrodą wolframową w osłonie gazu obojętnego

bez dodatku spoiwa

Spawanie łukowe elektrodą wolframową w osłonie gazu obojętnego

z dodatkiem drutu lub pręta proszkowego

Spawanie łukowe elektrodą wolframową w osłonie gazu obojętnego

z udziałem gazów redukujących i dodatkiem litego drutu lub pręta

Spawanie plazmowe

Spawanie acetylenowo-tlenowe

111

114

121

131

135

138

137

142

143

145

15

311

Oznaczenia liczbowe metod spawania wg normy PN-EN ISO 4063

 

 

Poniżej przedstawione zostały przykłady podstawowych pozycji spawania rur i blach spoinami pachwinowymi i czołowymi wg PN-EN ISO 6947

Spoiny czołowe na blachach

Spoiny czołowe na rurach

Spoiny pachwinowe na blachach

Spoiny pachwinowe na rurach

RODZAJE ZŁĄCZY SPAWANYCH

Spoina pachwinowa występuje wówczas, gdy łączone materiały ułożone są względem siebie prostopadle. Spoina pachwinowa w przekroju poprzecznym przyjmuje kształt zbliżony do trójkąta. W spoinach pachwinowych najkorzystniejsze są spoiny z licami płaskimi i wklęsłymi. Grubość spoiny pachwinowej jednostronnej powinna wynosić 0,7 , a dwustronnej 0,5 grubości cieńszego materiału spawanego, pod warunkiem, że różnica grubości łączonych elementów nie przekracza 3 mm.

Spoinami pachwinowymi są złącza:

 • kątowe
 • teowe
 • krzyżowe
 • narożne
 • zakładkowe
 • nakładkowe

Spoiny czołowe występują wówczas, gdy elementy ułożone są względem siebie równolegle, ułożone w jednej płaszczyźnie lub na płaszczyznach prostopadłych do siebie.

Przykłady złączy spawanych

Złącze spawane wykonane z dodawanym spoiwem

 

Złącze spawane wykonane bez dodawania spoiwa

źródło: „Spawanie – wiadomości podstawowe” Jerzy Mizerski

Incoming search terms:

 • spoina pachwinowa
 • metoda spawania 138
 • złącze spawane
 • spawanie 138
 • spawanie metodą 138
 • metody spawania
 • Spoina czoowa
 • proces spawania 138
 • metody spawania 138
 • metoda spawania 142
7 lipca 2011

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

RECENT COMMENTS
FlICKR GALLERY
O nas

W budowie