Nissan Leaf „lider” sprzedaży samochodów w Norwegii
Motoryzacja, News

Nissan Leaf „lider” sprzedaży samochodów w Norwegii

W ciągu 6 miesięcy Nissan sprzedał w Norwegii 1000 egzemplarzy modelu Leaf, opano­wując w lutym prawie 2% tamtejszego rynku samochodów osobowych. Uzyskany wynik potwierdza także efektywność kompleksowych zachęt i rozwoju infrastruktury ła­dowania pojazdów elektrycznych.

Dzięki wsparciu władz oraz możliwościom ładowania samocho­dów, w lutym Nissan Leaf był drugim z najchętniej kupowanych Nissanów w Norwegii i dziewiątym wśród najlepiej sprzedają­cych się samochodów osobowych w tym kraju. Norwedzy mogą liczyć na najatrakcyjniejsze w Europie zachęty do zaku­pu pojazdów elektrycznych, takie jak zerowa stawka VAT, zwolnienie z podatku od zakupu nowego samochodu, bezpłatne parkowanie, zwolnienie z niektórych opłat drogowych oraz prawo korzystania z wydzielonych pasów dla autobusów w Oslo. Uliczna infrastruktura ładowa­nia liczy obecnie około 3500 publicznych stanowisk w samym Oslo, z których wiele jest bezpłat­nych.

Olivier Paturet, Dyrektor Generalny ds. Strategii Zeroemisyjnej w europejskim oddziale Nissana uczestniczący w wydaniu tysięcznego pojazdu powiedział: ?Z zadowoleniem obserwujemy, że norweskie władze z ambicją równie silną jak nasza sprzyjają popularyzacji pojazdów elektrycz­nych. Norweski pakiet zachęt nie ma sobie równych, a infrastruktura ładowania jest sprawna i dostępna. Widzimy, że Norwegia jest liderem pod względem aktywnego podejścia do przekony­wania obywateli do korzystania z pojazdów elektrycznych i mamy nadzieję, że będzie ono konty­nuowane poprzez dalszą rozbudowę i modernizację infrastruktury ładowania?.

Tysięczny samochód został wydany 25 kwietnia o godzinie 12.30 w obecności norweskiego Mini­stra Ochrony Środowiska. Minister B?rd Vegar Solhjell wręczył kluczyki do samochodu Nilsowi Haugerudowi.

Dotychczas Leaf był dostępny tylko u wybranych dealerów Nissana, ale firma zamierza zwięk­szyć liczbę punktów sprzedaży tego samochodu. P?l Simonsen, dyrektor norweskiego przedsta­wicielstwa Nissana, powiedział: ?Leaf to sukces zarówno nasz, jak i dziewięciu dealerów, którzy rozpoczęli sprzedaż tego modelu w ubiegłym roku, dlatego naturalnym krokiem jest uruchomienie jego sprzedaży także u pozostałych dealerów Nissana. Jesteśmy niezwykle zadowoleni z wyni­ków sprzedaży Nissana Leaf w Norwegii. W krótkim czasie Leaf zajął drugie miejsce wśród najle­piej sprzedających się modeli, co oznacza, że pojazdy elektryczne są realną i konkurencyjną al­ternatywą dla samochodów z silnikami spalinowymi. Jesteśmy absolutnie przekonani o atrakcyj­ności Nissana Leaf i będziemy współpracować z naszymi dealerami przy rozwoju strategii handlo­wej.?

źródło: Ekogroup – Ekologia i Recykling

9 stycznia 2013

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

RECENT COMMENTS
FlICKR GALLERY
O nas

W budowie