Piroliza opon samochodowych
Motoryzacja, News

Piroliza opon samochodowych

Problem zagospodarowania zużytych opon. Zużyte wyroby gumowe, zwłaszcza opony, które stanowią 80% całkowitej ilości zużytych wyrobów, są poważnym problemem ekologicznym, o skali wynikającej z wielkości produkcji sięgającej prawie 30mln ton rocznie. W Polsce, według szacunków Oddziału Elastomerów i Technologii Gumy w Piastowie Instytutu IMPiB w Toruniu powstaje ok. 110 tys. ton rocznie zużytych opon.

Piroliza. Z pośród wielu metod utylizacji zużytych opon samochodowych ostatnio wiele uwagi poświęca się pirolizie gumy polegającej na rozkładzie termicznym usieciowanego elastomeru bez dostępu tlenu. W wyniku szeregu złożonych reakcji chemicznych powstają produkty gazowe (głównie węglowodory alifatyczne, siarkowodór, wodór), ciekłe (gównie węglowodory aromatyczne) i stałe (zwęglona pozostałość, popiół oraz stal). Proces pirolizy odbywa się najczęściej periodycznie w zakresie temperatur 450-750oC. Pirolizie poddaje się opony rozdrobnione i pozbawione metalowych elementów konstrukcyjnych (drutówki). Etap przygotowania jest procesem kosztownym energetycznie i inwestycyjnie.

Nasza technologia. Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe „KONMECH” Tadeusz Kondlewski opracowało technologię pirolizy całych opon samochodowych o rozmiarze od R14 do R18. Instalacja zbudowana jest z modułów:
– piec pirolityczny z centryczną komorą grzejną;
– układ sterujący równomiernością pola grzewczego pieca;
– odbieralniki produktów ciekłych i gazowych.

Parametry procesu dobrane są tak, aby uzyskać maksymalną ilość węglowodorów ciekłych i minimalną lotnych, piroliza prowadzona jest w zakresie 370-400oC. Łagodny kraking wyklucza możliwość powstawania niebezpiecznych węglowodorów wielopierścieniowych. Proces odbywa się całkowicie w szczelnej instalacji bez dostępu powietrza, co gwarantuje bezpieczeństwo pod względem wybuchowym. Uproszczony schemat instalacji do pirolizy całych opon samochodowych przedstawiono na rysunku obok.

Badania. Oddział Elastomerów i Technologii Gumy w Piastowie Instytutu IMPiB w Toruniu w ramach rozwojowego projektu badawczego R0800901 wspólnie z firmą PPHU „KONMECH” wykonał prace nad udoskonaleniem procesu pirolizy oraz charakterystyką i walidacją ciekłych i stałych produktów pirolizy: oleju i węgla popirolitycznego. Prace przeprowadzono z myślą zastosowania oleju popirolitycznego jako paliwa bądź jako składnika paliw, materiału węglowego zaś jako napełniacza do mieszanek gumowych czy surowca do otrzymywania węgli aktywnych (adsorbentów).

źródło: Ekogroup – Ekologia i Recykling

25 stycznia 2013

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

RECENT COMMENTS
FlICKR GALLERY
O nas

W budowie