Motoryzacja, News

Regulowanie poziomu emisji spalin

Negatywny wpływ użytkowania samochodu ciężarowego na środowisko wiąże się głównie z emisją spalin. Poziom emisji spalin wiąże się z kolei ze zużyciem paliwa, jakością paliwa oraz technologią spalania i oczyszczania.

Technologia spalania

W porównaniu z innymi silnikami silnik wysokoprężny stosowany w naszych samochodach ciężarowych jest bardzo wydajny. Podczas spalania temperatura jest wysoka, występuje też nadwyżka powietrza. Spalanie jest prawie całkowite. Poziomy węglowodoru i tlenku węgla w gazach spalinowych są niskie w porównaniu z silnikami benzynowymi („otto”).

Z drugiej strony silnik wysokoprężny produkuje więcej tlenków azotu i cząstek niż silnik benzynowy. Monitorując spalanie, można regulować i równoważyć proporcje emisji węglowodorów/tlenku węgla i tlenków azotu.

Jakość paliwa

Olej napędowy ma wyższą wartość energetyczną niż benzyna, lecz z drugiej strony zawiera więcej siarki i węglowodorów aromatycznych. W chwili obecnej paliwo o niskiej zawartości siarki jest dostępne m.in. w Szwecji, Finlandii i Wielkiej Brytanii.

Techniki oczyszczania

Dla silników wysokoprężnych dostępne są obecnie różne sposoby oczyszczania.

Jeden wykorzystuje filtry lub eliminatory cząsteczek, zmniejszające ilość uwolnionych cząsteczek.
Drugi to katalizator spalin, spalający gazy spalinowe w kontrolowanych warunkach.

Volvo oferuje dla samochodów ciężarowych FL6 i FM9 filtr spalin, będący połączeniem utleniającego katalizatora spalin i filtra cząsteczkowego. Filtr redukuje poziom węglowodorów, tlenku węgla i cząsteczek o 80-90%. Ta technika oczyszczania wymaga paliwa o niskiej zawartości siarki, czyli oleju napędowego o zawartości siarki nie wyższej niż 50 ppm.

Nowe technologie konstrukcji silników, spełniające surowe wymogi prawne, to układ recyrkulacji spalin (EGR, Exhaust Gas Recirculation), wymagany w chwili obecnej przez amerykańską normę US02, i selektywna redukcja katalityczna (SCR, Selective Catalytic Reduction).

źródło: Ekogroup – Ekologia i Recykling

26 stycznia 2013

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

RECENT COMMENTS
FlICKR GALLERY
O nas

W budowie