Alternatywne źródła napędu cz. 3 – zasilanie gazem płynnym LPG
Motoryzacja, News

Alternatywne źródła napędu cz. 3 – zasilanie gazem płynnym LPG

Gaz propan – butan jest mieszaniną, która przechowywana jest w zbiorniku w postaci ciekłej, nad która występuje postać gazowa. Pełne zbiorniki gazu LPG tankowane są w 80% postaci ciekłej – 20% to granica bezpieczeństwa, np. jeżeli posiadamy butle o pojemności 45 litrów, to zatankujemy ok. 36 litrów (9 l. zajmuje postać lotna).

Zbiornik na gaz LPG jest skonstruowany w taki sposób, że paliwo pobierane jest z dna butli, czyli w postaci ciekłej. Pod wpływem niższego ciśnienia i ciepła doprowadzanego z układu chłodzenia następuje zamiana postaci ciekłej w postać gazową (tzw. reduktor). Następnie gaz przechodzi do mieszalnika, gdzie zostaje wymieszany z powietrzem. Tak stworzona mieszanka transportowana jest do silnika spalinowego z zapłonem iskrowym.

Pojazdy samochodowe zasilane gazem LPG są w większości samochodami dwupaliwowymi tzn. zasilane benzyną i gazem propan – butan. Stopnie sprężania w tych silnikach muszą być dostosowane do paliwa o niższej liczbie oktanowej czyli benzyny. Ich rozruch odbywa się „na benzynie”, a po osiągnięciu określonych obrotów lub temperatury silnika następuje przełączenie na gaz LPG. Spotykane są również przełączniki manualne z wykorzystaniem przełącznika ręcznego.

Niższa wartość energetyczna gazu propan – butan powoduje obniżenie mocy silnika w stosunku do benzyny 20-30%.

Powyższe instalacje gazowe nie mogą być stosowane w silnikach z katalizatorem. Zwiększenie poboru gazu powoduje chwilowe zmniejszenie mocy silnika, czego przyczyną jest pewna bezwładność cieplna reduktora.

Powyższe wady zostały wyeliminowane przez instalacje gazowe  z wtryskowym układem zasilania. Paliwo doprowadzone jest do cylindra w postaci ciekłej, do czego wykorzystuje się pompę wtryskową. Zastosowana sonda – zbiera informację o ilości tlenu w spalinach, co umożliwia kontrolę stosunku paliwa do powietrza. Umożliwia to również ograniczenie związków toksycznych emitowanych przez silnik do atmosfery.

Kolejnym układem zastosowanym w silnikach spalinowych z zapłonem iskrowym, to instalacja gazowa, w której doprowadzony gaz LPG jest w postaci gazowej. Dostarczany jest on do kolektora dolotowego w pobliżu zaworów.

Utrzymanie ciśnienia na poziomie o 0,5 MPa wyższego od ciśnienia w zbiorniku LPG, umożliwia dostarczanie tego paliwa w formie ciekłej. Wtryskiwacze dostarczając gaz do kolektora dolotowego powodując mieszanie się paliwa z powietrzem. Spadek mocy silnika zasilanego gazem LPG w porównaniu do benzyny to ok. 10%. Również wzrost zużycia LPG jest niewielki.

W silnikach spalinowych z posuwisto – zwrotnym ruchem tłoka, zasilanymi gazem propan – butan występują m. in. problemy z:

– nierównomierną pracą silnika – wypadanie pojedynczych zapłonów,

– zwiększone zużycie paliwa i zmniejszona moc silnika,

– wystrzały w kolektorze dolotowym.

Piotr Głaz – Lubaczów

źródło: Ekogroup – Ekologia i Recykling

13 lutego 2013

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

RECENT COMMENTS
FlICKR GALLERY
O nas

W budowie