Układ wydechowy – ochrona środowiska, komfort akustyczny, parametry silnika
Motoryzacja, News

Układ wydechowy – ochrona środowiska, komfort akustyczny, parametry silnika

Układ wydechowy odgrywa decydującą rolę w trzech następujących dziedzinach:

 • Ochrona środowiska,
  przyczyniając się do zmniejszenia emisji szkodliwych substancji w pojazdach z katalizatorami.
 • Komfort akustyczny,
  zmniejszając poziom hałasu we wnętrzu i na zewnątrz pojazdu.
 • Parametry silnika,
  przyczyniając się do poprawienia mocy, momentu obrotowego oraz zużycia paliwa.

Mamy do czynienia z produktem o wysokim poziomie technicznym, spełniającym wymagania surowych norm w zakresie ochrony środowiska oraz emisji hałasu, odpowiadającym założeniom technicznym, określonym przez konstruktorów.

JAK WYGLĄDA UKŁAD WYDECHOWY?

poradniku układ wydechowy 1 gif

Układ wydechowy zaczyna się przy silniku i kończy z tyłu pojazdu: tylko część tylna jest widoczna.

 • Łączna długość elementów tworzących układ wydechowy, mocowany pod podwoziem pojazdu, wynosi blisko 3 metry.
 • Kształt układu zależy od silnika i typu pojazdu.

JAKĄ ROLĘ SPEŁNIA UKŁAD WYDECHOWY?

poradniki wydechowy 2a jpg

Gromadzi i usuwa spaliny powstałe podczas spalania paliwa.
Spaliny silnika z zapłonem iskrowym, odbierane przez kolektor wydechowy, przechodzą do tłumika przedniego i tłumika tylnego.

Zapewnia redukcję zanieczyszczeń i zmniejsza emisję spalin.
Spalanie paliwa powoduje wydzielanie kilku rodzajów szkodliwych gazów:

 • tlenek węgla,
 • węglowodory, powstałe w wyniku niekompletnego spalania,
 • tlenki azotu,
 • spaliny specyficzne dla silnika Diesla.

Reakcje chemiczne zachodzące w katalizatorze, umożliwiają zmniejszenie emisji tych zanieczyszczeń.

poradniki układ wydechowy 2b jpg

Pozwala zmniejszyć emisję ciepła.
Spaliny, na wejściu kolektora, osiągają temperaturę rzędu 900°C. Gdyby ciepło to zostało bezpośrednio wyemitowane do otoczenia, stanowiłoby poważne zagrożenie
Kontakt z powietrzem całej powierzchni układu wydechowego przyczynia się do obniżenia temperatury spalin.

Zmniejsza poziom hałasu.
Spalanie, stanowiące jeden z elementów cyklu pracy silnika, wywołuje hałas. Zadaniem tłumika jest zmniejszenie poziomu tego hałasu.

Co należy wiedzieć przed przystąpieniem do obowiązkowych badań technicznych

poradniki układ wydechowy 3 jpg

Wady kwalifikujące pojazd do naprawy i ponownego badania technicznego:

 • Duże nieszczelności w układzie wydechowym, powodujące między innymi:
  • zanieczyszczenie powietrza, na skutek przedostawania się na zewnątrz spalin, niedopalonych w katalizatorze,
  • zmianę składu spalin na wylocie układu wydechowego,
  • nadmierny hałas.
 • Brak rury lub tłumika.
 • Uszkodzenia mocowania lub rozłączenia się jednego lub kilku elementów układu wydechowego.
 • Przekroczenie maksymalnego, dopuszczalnego poziomu hałasu na skutek niewłaściwego działania układu wydechowego.

JAKĄ ROLĘ ODGRYWA KATALIZATOR?

poradniki układ wydechowy 4 gif

Koncepcja katalizatora została opracowana na zlecenie producentów pojazdów samochodowych, w trosce o lepszą ochronę środowiska oraz, by spełnić wymagania norm międzynarodowych w zakresie zmniejszenia emisji zanieczyszczeń.

Rola katalizatora:

 • Jest on przeznaczony do zredukowania szkodliwych składników spalin, takich jak: tlenek węgla, węglowodory i tlenki azotu. Kataliza jest zjawiskiem przyspieszającym przebieg reakcji chemicznych.

Opis:

 • Katalizator składa się z płaszcza ze stali nierdzewnej, izolacji cieplnej oraz nośnika w formie plastra miodu, pokrytego metalami szlachetnymi, takimi jak platyna czy rod.

Zasada działania:

 • Na powierzchni wnętrza katalizatora zachodzi zespół reakcji chemicznych, przekształcających składniki toksyczne na gazy mniej toksyczne. Masa czynna (platyna oraz rod) przyspiesza te reakcje.

ZANIECZYSZCZENIE ŚRODOWISKA A POJAZD

poradniki układ wydechowy 5 jpg

Zanieczyszczenie środowiska jest wynikiem nadmiernego nagromadzenia szkodliwych substancji, co pociąga za sobą poważne konsekwencje dla ludzi, zwierząt i roślin.

Firma Peugeot jest prekursorem w dziedzinie nowych rozwiązań, stawiających sobie za cel zmniejszenie emisji cząstek stałych w spalinach pojazdów z silnikiem wysokoprężnym. W tej grupie wymienić należy między innymi system wtrysku HDI oraz filtr cząstek stałych (FAP).

Aby zmniejszyć poziom zanieczyszczenia, producenci pojazdów samochodowych koncentrują swoje działania na czterech głównych punktach:

 • Zastosowanie dokładnych i stabilnych urządzeń zasilania paliwem i zapłonu.
 • Zmniejszenie ilości niespalonych gazów dzięki katalizatorowi.
 • Recyrkulacja węglowodorów zawartych w gazach znajdujących się w misce olejowej silnika.
 • Pochłanianie oparów benzyny ze zbiornika.

Firma Peugeot świadomie i aktywnie wspiera programy, zmierzające do znacznej poprawy czystości powietrza:

 • Zaostrzenie kontroli technicznej pojazdów, a w szczególności pojazdów ciężarowych.
 • Rozwój samochodu elektrycznego, oferowanego już przez Peugeot oraz samochodów zasilanych paliwem gazowym (GPL), jak również rozwój silników Diesel oraz HPI (High Pressure Injection).
 • Poprawa jakości paliw o lepszych właściwościach ekologicznych.
 • Organizowanie punktów serwisowych, takich jak francuskie „Relais Vert Auto”, które przekazują do specjalistycznej sieci recyklingowej, poza innymi odpadami, również zużyte tłumiki.

DO CZEGO SŁUŻY SONDA LAMBDA?

poradniki układ wydechowy 6 gif

Zasada działania:
Dla utrzymania optymalnych warunków przebiegu reakcji katalitycznej w zakresie temperatur od 600 do 900°C, należy bardzo precyzyjnie dobierać w silniku skład mieszanki powietrze-paliwo.

Rola sondy Lambda:
Zadaniem sondy jest pomiar zawartości tlenu w spalinach i przesłanie tej informacji do kalkulatora, który na tej podstawie określa ilość benzyny dozowanej do silnika, aby otrzymać mieszankę o optymalnym składzie.

JAKĄ ROLĘ PEŁNI POCHŁANIACZ OPARÓW PALIWA?

poradniki układ wydechowy 7 gif

Rola pochłaniacza oparów paliwa:
Począwszy od roku 1992, emisja oparów węglowodorów brana jest pod uwagę przez instytucje międzynarodowe przy opracowaniu programów walki z zanieczyszczeniem środowiska. Pochłaniacz oparów paliwa, zwany absorberem, gromadzi opary benzyny pochodzące ze zbiornika i pozwala silnikowi na ich recyrkulację. W ten sposób uniemożliwia on emisję oparów do atmosfery.

Opis:
Pochłaniacz oparów paliwa znajduje się między zbiornikiem i kolektorem ssącym silnika. Zawiera węgiel aktywowany, który pochłania opary benzyny.

Co należy wiedzieć o katalizatorze oraz sondzie Lambda

Dla prawidłowego działania tych dwóch elementów wymagane jest paliwo o bardzo małej zawartości ołowiu, który uszkadza materiał, z którego zabudowany jest katalizator.
Należy również uważać na dodatki do paliwa oraz oleju, gdyż one także mogą zawierać ołów lub substancje zmniejszające żywotność katalizatora.

Temperatura katalizatora jest bardzo wysoka podczas pracy silnika i zaraz po jego zatrzymaniu, dlatego należy uważać aby obudowa katalizatora nie zetknęła się z materiałami łatwopalnymi.
Z tego właśnie powodu niektóre pojazdy wyposaża się w osłonę termiczną umieszczoną pod katalizatorem.

Co powoduje zużycie układu wydechowego

Jazda w ruchu miejskim jest główną przyczyną zużycia elementów układu wydechowego.
Wbrew powszechnemu przekonaniu to nie długie trasy po autostradzie przyspieszają zniszczenie tłumików wydechowych.
Krótkie przebiegi w ruchu miejskim przyczyniają się do zużycia układu wydechowego. Układ wydechowy osiąga normalną temperaturę roboczą po przejechaniu 5 km. Krótkie przebiegi w cyklu miejskim sprzyjają kondensacji spalin we wnętrzu zimnych elementów układu wydechowego. W efekcie tłumiki napełniają się wodą z zawartością kwasu, który oddziałuje na ścianki wewnętrzne. Do tego dodać należy jeszcze zmiany temperatury spowodowane częstym włączaniem i wyłączaniem silnika.
Natomiast zimą, sól rozsypana na drogach powoduje korozję od zewnątrz.
Nie należy też lekceważyć faktu, że umieszczenie układu wydechowego pod podwoziem naraża go na dodatkowe niebezpieczeństwo uderzeń.

Układy wydechowe pojazdów eksploatowanych w ruchu miejskim mają skróconą żywotność. Wyższa jest trwałość układów w pojazdach mających duże przebiegi. W każdym przypadku zalecamy Państwu regularną kontrolę układu, przynajmniej raz w roku.
Prosimy pamiętać, że utrzymanie w dobrym stanie elementów silnika (świece, filtr powietrza, wymiana oleju…) gwarantuje trwałość katalizatora.

Co należy wiedzieć w przypadku uszkodzonego układu wydechowego

poradniki układ wydechowy 8 gif

Prosimy pamiętać, że katalizator jest elementem bardzo delikatnym! Może zostać uszkodzony, a nawet zniszczony, gdy układ zapłonowy jest wadliwy (odłączone świece) lub jeśli zastosuje się dodatki do olejów, smarów lub paliwa z zawartością ołowiu.

Uszkodzony układ wydechowy jest nie tylko źródłem większego poziomu hałasu, ale także może spowodować uszkodzenia silnika.

źródło: www.jdkulej.pl

15 czerwca 2013

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

RECENT COMMENTS
FlICKR GALLERY
O nas

W budowie